Hometracking.htm
จีพีเอส simtex gps tracking
simtex gps items
gps advantages
 

จีพีเอส ดาวเทียม gps satellite

  

Global Positioning System

ดาวเทียม 24 ดวง ที่ถูกส่งขึ้นในระหว่างสงครามเย็น ระหว่างสหรัฐและรัสเซีย ที่โคจรอยู่รอบโลกเพื่อส่งค่าพิกัด ตำแหน่งของวัตถุ ซึ่งดาวเทียมเหล่านี้เริ่มต้นได้ถูกใช้สำหรับทางทหารหลังจากนั้นจึงได้รับอนุญาติให้ใช้ในทางธุรกิจ


 

ระบบติดตามยานพาหนะแบบ Real Time       

สามารถตรวจสอบตำแหน่งยานพาหนะได้โดยที่ผู้ตรวจสอบสามารถรู้ได้ในทันที โดยใช้ควบคู่ไปกับระบบการสื่อสาร GSM Mobileและเทคโนโลยีการบอกตำแหน่ง ของสัญญาณดาวเทียม GPS ด้วยระบบดังกล่าวทำสามารถทราบที่อยู่ปัจจุบันของยานพาหนะที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานได้ทันที   

GPS Vehicle Tracking 

  • การติดตามรถยนต์ด้วยตนเองด้วยประสิทธิภาพสูงสุด   SIMTEX ได้ค้นพบและพัฒนาการใช้ระบบติดตาม  รถยนต์ด้วยเทคโนโลยีการติดตามรถยนต์ โดยสัญญาน GPS  ดาวเทียม ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการจัดการในเรื่องการทำงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น   อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายให้น้อยลงอีกด้วย
  • รถยนต์ที่ติดตั้งระบบการติดตามรถยนต์แล้ว สามารถบอกตำแหน่งที่อยู่ของรถยนต์ได้ทั่วโลก ด้วยสัญญาน GPS  และสัญญาณโทรศัพท์ GSM โดยการส่งข้อความผ่านเครือค่ายของโทรศัพท์เกี่ยวกับที่ตั้ง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ ระบบการปฏิบัติการทาง Internet เพื่อที่จะเข้าไปหารถยนต์
 

vehicle tracking

  Automatic Vehicle Location

ทางออกทุกปัญหาของคุณสามารถคลี่คลายได้

  • ทางด้านธุรกิจ ในหน่วยงานที่ยานพาหนะใช้ประกอบธุรกิจ รถขนส่งสินค้าบริษัท ซึ่งอาจพบว่าพนักงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดส่งสินค้าล่าช้า ส่งสินค้าน้อยกว่าเป้าหมาย เบิกค่าน้ำมันมากกว่าที่ควร และท่านไม่สามารถตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานได้เลย
  • ป้องกันยานพาหนะสูญหาย เมื่อรถยนต์ของคุณถูกบุกรุก SIMTEX จะโทรหาคุณทันทีหากไม่สามารถติดต่อได้ ระบบจะโทรหาอีก 6 คนที่คุณตั้งเอาไว้ในระบบและขอให้คุณหรือบุคคลที่ได้รับสายให้กดปุ่มแสดงการยืนยันว่าได้รับทราบว่าเกิดการโจรกรรมแล้วในกรณีที่มันไม่สามารถจะติดต่อคุณหรือคนที่เหลือได้เลยมันจะส่ง SMS เข้าหาทุกคนไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้รับการยืนยันการรับทราบหรือโทรเข้าหาจนได้รับการยืนยันว่า เจ้าของได้ติดต่อกับยานพาหนะที่เกิดปัญหา และเมื่อคุณได้รับโทรศัพท์จาก SIMTEX คุณจะสามารถขอทราบสถานที่อยู่ปัจจุบันของยานพาหนะและเข้าไปแอบฟังการพูดคุยโดยผู้ที่อยู่ในรถจะไม่สามารถรู้ตัวว่าคุณแอบฟังอยู่เพื่อการรับทราบถึงเหตุการณ์ในรถยนต์อยู่เพื่อรับทราบถึงรายละเอียดของสถานการ์ณ
  • ติดตามบุคคลที่คุณห่วงใย สามารถทราบตำแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะของบุตรหลานและบุคคลที่คุณห่วงใยได้ตลอดเวลา ระบบยังสามารถติดต่อกลับอัตโนมัติในกรณีเกิดปัญหา การโจรกรรม ปล้นชิงรถนต์ หรือยานพาหนะถูกเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้กระทั่งขับด้วยความเร็วสูงเกินที่คุณกำหนดไว้
  • *โดยเฉพาะ ผู้ที่ต้องจอดยานพาหนะไว้ในที่สาธารณะโดยที่ไม่มีคนดูแลเป็นเวลานาน  หรือต้องจอดรถค้างคืนในสถานที่เปลี่ยว ซึ่งเสี่ยงต่อการลักทรัพย์