อุปกรณ์กล่องดำ

อุปกรณ์นี้จะถูกติดตั้งในรถยนต์ เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่แจ้งสถานะ ที่อยู่ของรถยนต์ของท่าน

Main Unit

Main Unit

 

• Simtex AVL's proprietary technology utilizes the cellular telecommunication networks to provide a non-restrictive technology, providing a broader geographical scope, in term of asset location, than any other tracking system available today.
• GPS (Global Positioning System) and GPS-cellular based systems, which operate via satellite, are designed primarily as navigation tools and not as a vehicle recovery solution. Satellite, are designed primarily as navigation tools and not as a vehicle recovery solution. Satellite signals are vulnerable to being blocked and receiving antennas are visible and easily disabled.
• Simtex AVL's device's signal can successfully locate stolen vehicles located in underground parking lots and shipping containers, GPS and GPS-cellular signals simply cannot.