จีพีเอส ระบบติดตามรถยนต์
 

ติดต่อสอบถาม ระบบจีพีเอสและการทำงาน

  

•ทำไม Global Positioning System ไม่ทราบที่อยู่ปัจจุบันของรถ?

ตรวจ เสาสัญญาณ GPS ได้ถูกติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่ และไม่ควรติดตั้งอยู่ใต้โลหะประเภทเหล็ก

สัญญาณ GPS ไม่สามารถับได้ภายใต้อาคาร แต่ SIMTEX Device  สามารถแจ้งตำแหน่งสุดท้ายที่รับสัญญาณได้

•ทำไม  GSM ถึงไม่สามารถติดต่อได้ หรือ โทรออกไม่ได้ ทำไมไม่โทรกลับ?

หาก SIMTEX ไม่ติดต่อมาหาเราให้ตรวจสอบว่า  SIMCARD ตั้ง Password ไว้หรือไม่

หรืออยู่ในจุดอับสัญญาณ

 

 

•The Global Positioning System (GPS) is a constellation of 24 satellites, that provide information to a GPS receiver, so that software in the receiver can determine a position in three dimensions (altitude, latitude, and longitude).
•Global Positioning System

ดาวเทียม 24 ดวง ที่ถูกส่งขึ้นในระหว่างสงครามเย็น ระหว่างสหรัฐและรัสเซีย ที่โคจรอยู่รอบโลกเพื่อส่งค่าพิกัด ตำแหน่งของวัตถุ ซึ่งดาวเทียมเหล่านี้เริ่มต้นได้ถูกใช้สำหรับทางทหารหลังจากนั้นจึงได้รับอนุญาติให้ใช้ในทางธุรกิจ

ระบบบอกตำแหน่งในพื้นที่โลก มีดาวเทียมทั้งหมด 24 ดวง ที่ช่วยส่งข้อมูลให้กับเครื่องรับ  GPS ดังนั้น Softwareในตัวเครื่องรับ GPS จะสามารถรู้ได้ว่าอยู่ที่ไหน ในรูปแบบของเส้นรุ้งเส้นแวงและความสูงเมื่อเปรียบเทียบกับระดับน้ำทะเล

FAQ-SIMTEX GPS Vehicle Tracking

Troubleshooting

 

• 1.After the main frame of the SIMTEX is installed, why is there no response?

  Check the polarity of power connection to see if a wrong polarity is connected.

  Check the stand-by battery's connecting wire and the main connecting wire to see if the connection is correct and tight.

  Check the fuse in the dropout line to see if it is burnt.

• 2.Why does GSM fail to communicate?

  Check if the SIM card is opened.

  Check whether the SIM card has password.

Check if the SIM card is correctly placed.

  Make sure to cut off power (plug off the main connecting wire) form the main frame before pulling out the sim card.

If  the vehicle is parked in a place where the GSM signal is weak.

  GSM base station is crashing.

• 3.Why GPS cannot calculate the position?

  Check if GPS antenna is correctly installed, or if it is placed in a proper position.

  Above the GPS antenna, there should not be any metal shield (some heat       insulating papers or the windshield glass may contain metal elements).

  Do not park your vehicle under shielding or a building.

  If necessary, put the GPS antenna outside the vehicle temporarily.

• 4.Why does GPS positioning take such a long time?

The time used for positioning is affected by many factors, such as the weather, distribution of clouds, roadside trees, elevated roads, nearby high buildings, heat insulating papers containing metal elements, and even the covering of the hands, may affect the reception effect of satellite signals. Positioning a vehicle in an idle stat take less time than positioning it in motion state.

• 5.Does the weather affect GPS operation?

GPS system is able to overcome weather problems in its initial design. GPS satellite positioning signals consist of short waves; the transmission of short waves will not be affected by any weather conditions. GPS signals may produce error factors during transmission, such as solar wind, earth rotation, variation of aerosphere density, building reflection, etc. all of which may cause deviations to GPS short wave affect signals. But weather factors will not affect the normal function of GPS.

• 6.Why the horn has no sound?

  Check if the power line of the horn is correctly connected.

Check if the signal line of the horn is correctly connected or if it becomes loose.

  Adjust the volume of the horn.

• 7.Strong echo during communication

  Adjust the volume of the horn.

  Adjust the installation position of the horn or the microphone; it is better to keep them away from each other.

• 8.Frequently receive invading alarms

  Adjust the sensitivity of the supersonic detector.

  Before turning on the alert state, make sure to close the vehicle door and windows.

  Check if the remote controller can normally enable and disable the alert state.

• 9.Unable to sound invasion alarm

  Adjust the sensitivity of the supersonic detector.

  Check if the vehicle door open-close detecting signal wire is correctly connected.

  Before turning on the alert state, make sure to close the vehicle door and windows.

  Check if the remote controller can normally enable and disable the alert state.

• 10.The remote controller cannot enable or disable alert state

Make sure that the indicating lamp of the remote control receiver is not in override mode.

The remote controller battery has insufficient power. Replace with same sized battery.

The remote controller's antenna should keep as straight as possible, and should not be entangled with other wires.

• 11.Unable to produce towing alarm

  In alert state, it will produce an alarm signal only after the vehicle body is lifted up from the ground.