รีโมทคอนโทรล

ช่วยให้เราสามารถสั่งให้รถยนต์ของเราเข้าสู่สถานะกันขโมยได้อย่างง่ายดายเพียงแค่กดปุ่มที่รีโมทคอนโทรลภายในรัศมี 5-10 เมตรห่างจากตัวรถยนต์ และสามารถยกเลิกระบบกันขโมยหรือ ปลดระบบความปลอดภัยได้ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวเช่นกันซึ่งระบบนี้เมื่อถูกบุคคลภายนอกบุกรุกเข้ารถของท่าน ระบบก็จะแจ้งให้เจ้าของรถทราบ

ประโยชน์ต่อผู้ใช้

ควบคุมการปิดเปิดประตูรถยนต์

ควบคุมการสตาร์ทรถยนต์

เตือนคุณเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ

มีอำนาจในการจัดการรถยนต์เพียงผู้เดียว

 

 
Remote Control
Remote Control

 
• Override mode judgment: Press a remote controller key, if the LCD flashes, it means override mode is off; if the LCD continues to glow constantly, it means the override mode is on.
• Switch on override mode: Press and hold down the button on the remote controller, the LED will flash, and it will go out after 3 seconds, indicating that it has entered in override mode.
• Turn off the override mode: Press and hold down remote controller button, the LED will glow constantly, and it will go out after 3 seconds, indicating that override mode has been turned off.
• Remote control is an important tool for staring and termination the alert state, so please keep it properly.
• The Remote controller's effective operating distance is 5 to 10 meters. When the controlling distance is shortened, replace the batteries in the remote controller.
• Standby mode is only effectively indicated by the LED lamp signal of the remote control receiver; the indicator lamp signal of the remote controller is only used as a reminder. If you change the override mode with a remote controller outside of the effective controlling range, the mode of the remote controller may not conform to that of the main frame! The mode of the remote control must conform to that of the main frame.