FingerScan TS-110

Benefits

TS-110 เป็นสุดยอดเครื่องบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน พร้อมกับระบบควบคุมการผ่านเข้าประตู
ซื้อหนึ่งเหมือนได้สอง เป็นรุ่นที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและความทนทานสูงสุด
ได้รับการยอมรับในหลายประเทศทั้งในแถบเอเชียและตะวันออกกลาง รวมถึงยุโรป
เป็นทั้งเครื่องบันทึกเวลาการทำงานพนักงานและควบคุมการผ่านเข้าประตูในตัวเดียวกัน

เหมาะสำหรับออฟฟิส บริษัทห้างร้าน โรงงาน โรงแรม โรงเรียน สามารถนำไปใช้แทนเครื่องตอกบัตร
ในระบบเดิมได้ทันที มีซอฟแวร์ Time Attendance สำหรับจัดการข้อมูล สามารเรียกดูข้อมูล
การขาด,ลา,มาสาย,โอที ได้ทันที  ข้อมูลสามารถส่งออกเป็น Text File, CSV, Excel เพื่อนำส่ง
ให้โปรแกรม Payroll เพื่อจัดทำเรื่องเงินเดือนได้อย่างง่ายดาย มีซอฟแวร์

อีกคุณสมบัติที่น่าสนใจก็คือ ในการสแกนลายนิ้วมือในแต่ละครั้ง จะมีเสียงพูดแจ้งให้ทราบว่าบันทึก
ผ่านหรือไม่ มีระบบป้องกันการสแกนซ้ำ ระบบสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Network Lan ได้ทันที
ฐานข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงเลือกใช้ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Access หรือ SQL สามารถลงฐานข้อมูล
ไว้ในเครื่อง Server  มีรหัสสำหรับ lock การเข้าถึงฐานข้อมูล สามารถเขียนโปรแกรมเพิ่มเพื่อเรียกดูฐานข้อมูล