หากคุณกำลังมองหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อช่วยพัฒนาระบบการจัดการและรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานหรือองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ศึกษาและพิจารณาหลักการเลือกซื้อเบื้องต้นได้ดังต่อไปนี้

  สินค้านั้นได้รับมาตรฐาน จากองค์กรดังต่อไปนี้ เช่น ISO9000, ISO14000,FCC,CE,Q-Mark and Locksmith Association Mark

  มีผู้ใช้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นที่สังเกตุได้ว่าในต่างประเทศก็ยอมรับในสินค้านั้น

  ตรวจสอบจากลูกค้าที่ใช้สินค้านั้นแล้ว

  เรื่องการบริการหลังการขาย หากสินค้ามีปัญหา เสีย จะมีการแก้ไข ซ่อมแซมได้ทันการหรือไม่ เพราะลูกค้าไม่สามารถรอซ่อมได้ซึ่งบางครั้งอาจพบว่าต้องรอช่างเป็นเวลานาน

  พิจารณาจากวัสดุของสินค้า ต้องดูทนทาน แข็งแรง เพราะต้องใช้เป็นเวลานานและผ่านมือหลายๆคน

  ราคาไม่ควรจะแพง สินค้านี้มีหลายผู้จำหน่ายควรจะเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ หรือถ้าราคาถูก ก็ควรพิจารณา คุณภาพของวัสดุและการบริการก่อนตัดสินใจ