เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้เช่ารายใหม่และทรัพย์สิน

ผู้เช่ารายเดิมทำสำเนาลูกกุญแจแล้วสามารถกลับ
เข้ามาขโมยทรัพย์สินของผู้เช่ารายใหม่

ประหยัดเงินแล้วเวลาไม่ต้องเปลี่ยนลูกบิดให้ผู้เช่ารายใหม่

เปลี่ยนใหม่ เพื่อความปลอดภัย เสียทั้งเงินและเวลา
 

เปลี่ยนรหัสส่วนตัวเข้าห้องได้ง่ายดาย

ไม่สามารถเปลี่ยนกุญแจได้ต้องเปลี่ยนลูกบิด

ทันสมัยเพิ่มจำนวนผู้เช่าได้ง่าย และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับระบบความปลอดภัย

ไม่มีความสะดวกและ ไม่มีความปลอดภัย
 

 ผู้อาศัยไม่ต้องพกกุญแจติดตัวเป็นภาระ

 ผู้อาศัยต้องพกกุญแจติดตัวเป็นภาระกุญแจหาย

หมดปัญหากุญแจหายเข้าห้องไม่ได้ ต้องทำสำเนาใหม่

 เข้าห้องไม่ได้ เสียเงินทำสำเนากุญแจ

 หมดปัญหาลืมกุญแจไว้ในห้อง เข้าห้องไม่ได้ ต้องเรียกผู้ดูแลมาเปิดประตู

 ลืมกุญแจเข้าห้องไม่ได้ ทำลายลูกบิด หรือผู้ดูแล
เสียเวลาหากุญแจมาเปิดประตู
 

 สามารถตั้งรหัสได้มากถึง 8 หลัก

 ม่สามารถทำได้
 

 ไม่สามารถสะเดาะกุญแจได้โดยช่างหรือขโมยระดับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินสูง

สามารถสะเดาะกุญแจได้โดยช่างหรือขโมย
ได้อย่างง่ายดายไม่มีความปลอดภัย

ให้ความรู้สึกที่ดี และความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน

ไม่มีความพิเศษ แตกต่างจากที่พักอาศัยอื่นแต่อย่างใด

 หากผู้พักอาศัยร่วมย้ายออก เจ้าของห้อง สามารถเปลี่ยนรหัสได้ด้วยตัวเอง เมื่อไม่ต้องการอนุญาติให้ผู้อาศัยร่วมเข้าห้อง

เปลี่ยนลูกบิดเท่านั้น และยังไม่สามารถป้องกัน
การสะเดาะกุญแจโดยช่างผู้ชำนาญการอีกด้วย

เมื่อเจ้าของห้องพัก ลืมของสำคัญที่ต้องใช้ไว้ในห้อง และไม่สามารถกลับมาเอาได้ด้วยตนเอง เจ้าของห้องสามารถบอกรหัสผ่านให้กับเพื่อนเพื่อเข้าไปเอาของได้ โดยไม่ต้องทำลายล็อค หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจเจ้าของสามารถเปลี่ยนรหัสใหม่เพื่อความปลอดภัย

หมดหนทางเข้าห้อง ต้องทำลายลูกบิด
หรือเรียกช่างสะเดาะกุญแจ หรือเจ้าของห้อง
ต้องย้อนกลับมาเปิดประตูเอง
 

 หากผู้อาศัยไม่ยอมชำระค่าเช่าห้อง เจ้าของอพาร์ทเม้นท์สามารถเปลี่ยน รหัสผ่าน เพื่อไม่ให้ผู้พักอาศัยเข้าห้องได้สะดวก

คล้องกลอนตัวยู แบบสมัยเก่า

ในขณะที่เจ้าของห้องอยู่ในห้อง สามารถยกเลิกระบบปลดล็อคด้านนอกได้ ทำให้คนต่อมาไม่สามารถเข้าห้องได้ แม้ว่าจะมีรหัส

ไม่สามารถทำได้

สะดวกสบายด้วยระบบล็อคอัตโนมัติ หมดปัญหาลืมล็อคประตูแล้วออกไปข้างนอก ไม่ต้องกังวล ลุกขึ้นมาตรวจประตูกลางดึก มันใจกับความปลอดภัย(Auto Lock

ต้องกดล็อคเอง ลืมล็อคประตูเสมอ

ยกระดับของที่พักอาศัยให้เปรียบเสมือนโรงแรมระดับห้าดาว

มารตรฐานความปลอดภัยต่ำ

ในกรณีที่เจ้าของห้องป่วย สามารถแจ้งรหัสผ่านให้คนนอกเข้ามาช่วยได้อย่างง่ายดาย ทันที โดยไม่ต้องทำลายลูกบิด

ทำลายลูกบิด เสียทรัพย์สินและไม่ปลอดภัย
จนกว่าจะทำการเปลี่ยนลูกบิด